Ceník služeb

Zprostředkování prodeje a pronájmu

Odměnu za zprostředkování si sjednáváme individuálně s každým klientem podle typu nemovitosti a dle rozsahu našich služeb.

Při prodeji se odměna pohybuje v rozmezí 3-5%, minimálně 45.000,-Kč.

V ceně je zahrnuto:

 • zajištění všechny potřebných dokumentů a informací potřebných k prodeji    
 • vypracování  tržní analýzy a doporučení tržní ceny nemovitosti
 • veškeré náklady na propagaci a inzerci nemovitosti
 • profesionální prohlídky Vaší nemovitosti
 • vyjednání  co nejvyšší cenu
 • dojednání podmínek prodeje s kupujícím
 • zajištění hypotéky pro kupujícího
 • zajištění  právního servisu a úschovu kupní ceny u advokáta nebo v bance
 • vypracování návrhu na vklad, vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí      
 • vypracování předávacího protokolu, předání Vaší nemovitost
 • převod média
 • vypracování přiznání k dani z nabytí majetku a odhadu ceny nemovitosti k dani z nabytí majetku
 • podání daňové přiznání k dani z nabytí nemovitostí

 

Při pronájmu je odměna  ve výši 1 měsíčního nájmu v případě pronájmu nemovitosti na minimálně na dobu 12 měsíců. V případě, že doba nájmu je kratší, výše naší odměny se poměrově upraví.

 

Odhady a znalecké posudky

 Odhad tržní ceny nemovitosti pro dědické  řízení                                    

 • K vypracování potřebujeme některý  z těchto dokumentů : výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu nebo starý znalecký posudek.  
 • Cena   500,-  Kč 

Znalecký posudek

 • Znalecký posudek vypracuje odhadce, se kterým spolupracujeme již dlouhá léta panem Pavlem  Miškovským.
 • Znalecký posudek není od r.2014 ve většině případů pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti nutný.  U některých nemovitostí je však potřeba.

 

Daňový servis

 

Daň z nemovitých věcí

 • Daňové přiznání se podává do konce ledna roku následujícího po roce, ve kterém došlo ke změně majitele nemovitosti. 
 • Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou, v dalších letech Vám finanční úřad pošle jen složenku a vy ji zaplatíte. Splatnost daně je do konce května.
 • Odměna za vypracování  daňové přiznání je  1.000,-Kč

Daň z příjmu při prodeji nemovitost

Příjem z prodeje nemovitosti či z úplatného převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu podléhá zdanění.

Od daně jsou osvobozeny:

 • Příjmy z prodeje všech nemovitostí či z úplatného převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let.
 • Příjmy z prodeje rodinného domu a bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem.
 • Příjmy z prodeje rodinného domu a bytu, pokud vněm měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a získané prostředky použije na uspokojení své bytové potřeby.
 • Příjmy z úplatného převodu členských práv a povinností, použije-li prodávající získané prostředky na uspokojení své bytové potřeby.
 • Jedná-li se o prodej nemovitosti nabyté děděním od zůstavitele - příbuzného v řadě přímé či od manžela/manželky, zkracuje se doba 5 let o dobu, kterou byla nemovitost ve vlastnictví zůstavitele. Nevztahuje se na úplatný převod členských práv a povinností.
 • Daní se  příjem získaný při prodeji po odečtu  pořizovací cenu a investice do nemovitosti.
 • Odměna za vypracování  daňové přiznání je  1.000,-Kč

 

 


Profi Immo s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
Mobil: +420 608 702 400, Telefon: +420 777 702 300
IČ: 25721437
info@profiimmo.cz
profiimmo.cz

Zpět na úvod | Nastavit jako domovskou stránku | Kontakty | Mapa stránek